De Woonstandaard

Product Markt Combinatie (PMC) en basiseisen

“Deze Woonstandaard is ontwikkeld om in de nieuwbouw een betere afstemming tussen vraag en aanbod te bereiken. Het is basisgereedschap voor meer sturing op het aanbod. Het bouwen van voldoende duurzame en betaalbare woningen vraagt om vormen van standaardisatie zodat productie doelgerichter en grootschaliger kan worden georganiseerd". Bron: De Woonstandaard.

De Woonstandaard geeft de basiseisen per Product Markt Combinatie (PMC) aan en is een publicatie van het Netwerk Conceptueel Bouwen (NCB) in samenwerking met de branchevereniging van woningcorporaties in Nederland; Aedes.  

De Woonstandaard beschrijf onder andere:

  • De indeling van de Product Markt Combinaties (PMC)
  • De indeling van de basiseisen
  • De basiseisen per Product Markt Combinaties (PMC)
  • De samenwerking van De Woonstandaard en de Conceptenboulevard.nl

De huurklassen in De Woonstandaard sluiten aan op de indeling die het rijk hanteert. Via deze link vindt u de absolute bedragen per huurklasse (Bron: Aedes).

Standaardiseren vraag en aanbod

De Woonstandaard gaat in op het nut en gebruik van basiseisen bij de ordening van vraag en aanbod. En er zijn diverse stappen voor het standaardiseren van vraag en aanbod binnen de markt van conceptueel bouwen.

Stap 1: Indeling van de Product Markt Combinaties (PMC). 

De Woonstandaard onderscheidt een aantal te huisvesten woningtypes en doelgroepen. De combinatie type woning en doelgroep noemen we Product Markt Combinatie (PMC).

Stap 2: Bepalen van de basiseisen voor de woonconcepten.

De Woonstandaard streeft ernaar om betaalbare woningen te bieden en legt daarom per Product Markt Combinatie (PMC) vast wat de minimale basiseisen (kwaliteiten) zijn om te zorgen voor een haalbaar concept. Haalbaar op basis van de basiseisen en ook binnen het beschikbare budget.

Stap 3: In orde brengen van de extra eisen bovenop de basiseisen.

Bovenop de minimale basiseisen per Product Markt Combinatie (PMC 1-20) is het mogelijk om extra eisen te stellen aan het concept. Alle basis- en aanvullende eisen zijn nodig om te beoordelen of de nieuwbouwwoningen passen bij de vraag.

Ga naar alle concepten

PMC 1, Grondgebonden woningen voor eénpersoonshuishouden

In PMC 1 worden grondgebonden woningen aangeboden voor éénpersoonshuishouden met een maximum huur gebaseerd op de huidig geldende kwaliteitskortingsgrens.

PMC 2, Grondgebonden woningen voor één- of tweepersoonshuishouden

In PMC 2 worden grondgebonden woningen aangebonden voor één- of tweepersoonshuishouden met een maximum huur passend bij de huidig geldende eerste aftoppingsgrens.
 

PMC 3, Grondgebonden woningen voor gezinnen

In PMC 3 worden grondgebonden woningen aangebonden voor gezinnen met een maximum huur passend bij de huidig geldende tweede aftoppingsgrens. 

PMC 4, Grondgebonden woningen voor gezinnen

In PMC 4 worden grondgebonden woningen aangebonden voor gezinnen met een maximum huur passend bij de huidig geldende liberalisatiegrens.

PMC 5, Grondgebonden woningen voor gezinnen

In PMC 5 worden grondgebonden woningen aangebonden voor gezinnen met een maximum huur passend bij de vrije sector. Niet-DAEB.

PMC 6, Gestapelde woningen voor éénpersoonshuishouden

In PMC 6 worden gestapelde woningen aangeboden voor éénpersoonshuishouden met een maximum huur gebaseerd op de huidig geldende kwaliteitskortingsgrens.

PMC 7, Gestapelde woningen voor één- of tweepersoonshuishouden

In PMC 7 worden gestapelde woningen aangebonden voor één- of tweepersoonshuishouden met een maximum huur passend bij de huidig geldende eerste aftoppingsgrens.

PMC 8, Gestapelde woningen voor gezinnen

In PMC 8 worden gestapelde woningen aangeboden voor gezinnen met een maximum huur passend bij de huidig geldende tweede aftoppingsgrens. 

PMC 9, Gestapelde woningen voor gezinnen

In PMC 9 worden gestapelde woningen aangeboden aangebonden voor gezinnen met een maximum huur passend bij de huidig geldende liberalisatiegrens.

PMC 10, Gestapelde woningen voor gezinnen

In PMC 10 worden gestapelde woningen aangebonden voor gezinnen met een maximum huur passend bij de vrije sector. Niet-DAEB.

PMC 11, Tijdelijke woningen voor éénpersoonshuishouden

In PMC 11 worden tijdelijke woningen aangeboden voor éénpersoonshuishouden met een maximum huur gebaseerd op de huidig geldende kwaliteitskortingsgrens.

PMC 12, Tijdelijke woningen voor één- of tweepersoonshuishouden

In PMC 12 worden tijdelijke woningen aangebonden voor één- of tweepersoonshuishouden met een maximum huur passend bij de huidig geldende eerste aftoppingsgrens.

PMC 13, Tijdelijke woningen voor gezinnen

In PMC 13 worden tijdelijke woningen aangebonden voor gezinnen met een maximum huur passend bij de huidig geldende tweede aftoppingsgrens.

PMC 14, Tijdelijke woningen voor gezinnen

In PMC 14 worden tijdelijke woningen aangebonden voor gezinnen met een maximum huur passend bij de huidig geldende liberalisatiegrens.

Meer weten?

Kun je er geen genoeg van krijgen? Lees De Woonstandaard en kom meer te weten over de standaardisatie van de uitvraag van woningconcepten.

Download hier De Woonstandaard.